Spawanie elementów MIG/MAG oraz TIG

Spawanie elementów jest jedną z głównych usług oferowanych przez Kandle s.c. Spawanie metodą MIG/MAG oraz TIGPosiadamy w tym zakresie duże doświadczenie w zakresie spawania elementów oraz konstrukcji w ramach indywidualnych zamówień.
W zakresie spawania oferujemy zarówno usługi robotem spawalniczym, jak i wykonywane przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Osoby wykonujące usługi spawania posiadają stosowne certyfikaty (według normy PN ISO 9606-1) wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach:

  • ISO 9606-1 135 P FM5 S t4 PD/PFml

  • ISO 9606-1 135 FW FM1 S t4 PD/PFml

Spawanie metodą MIG/MAG oraz TIG pozwala na uzyskanie spoin o wysokich zakładanych własnościach. W przypadku metod MIG/MAG jest to spawanie tzw. elektrodą topliwą w osłonie odpowiednich gazów. W metodzie MIG (Metal Inert Gas) jest to gaz obojętny, np. argon czy hel. Z kolei w MAG (Metal Active Ga) gaz aktywny: np. dwutlenek węgla lub mieszanina gazów z zawartością argonu. Dla porównania w metodzie TIG (Tungsten Inert Gas) elektroda jest nietopliwa.Spawanie elementów MIG/MAG oraz TIG
Dobór metody
Kandle s.c. jest w stanie wybrać odpowiednią metodę spawania, w zależności od zamówionego wyrobu finalnego.